Phuộc Nitron Đông Nam Á đen núm xanh cho Wave/Dream/Future

2.750.000